0
What Happens After Smoking 60 Cigarettes | Smoking Kills What Happens After Smoking 60 Cigarettes | Smoking Kills

An experiment after smoking 60 cigarettes  Smoking is one of the worst habit spread in people. It's the one of the common of using dr...

Read more »

0
Please Stop Smoking Please Stop Smoking

It will become danger to your health and to anybody's health while you are in smoking.

Read more »

0
The smoking baby The smoking baby

He once consumed 20 cigarettes a day; now 4-year-old,   What happen to his health after this?

Read more »

0
God is good all the time God is good all the time

God is good all the time, and all the time God is always good in our life. Sa lahat ng oras at araw na patuloy na ipinapahiram ng Diyos sa...

Read more »

2
Do Not Stop Smoking Until you DIE! Do Not Stop Smoking Until you DIE!

Maraming tao ang nabubuhay ngayon na nagsisigarilyo na hanggat hindi tinatamaan ng sakit patungkol sa pagsisigarilyo ay hindi titigil ng pa...

Read more »

0
LUKE 13:3 I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish. LUKE 13:3 I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.

Ang sabi ng Bibliya sa Unang Korinto kabanatang tatlo at ang talata ay labing anim, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng Kanyang templo, ...

Read more »

0
CIGARETTE SMOKING KILLS - BECOME DANGEROUS CANCER ! CIGARETTE SMOKING KILLS - BECOME DANGEROUS CANCER !
Read more »
 
Top