2
Do Not Stop Smoking Until you DIE! Do Not Stop Smoking Until you DIE!

Maraming tao ang nabubuhay ngayon na nagsisigarilyo na hanggat hindi tinatamaan ng sakit patungkol sa pagsisigarilyo ay hindi titigil ng pa...

Read more »

0
LUKE 13:3 I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish. LUKE 13:3 I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.

Ang sabi ng Bibliya sa Unang Korinto kabanatang tatlo at ang talata ay labing anim, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng Kanyang templo, ...

Read more »

0
CIGARETTE SMOKING KILLS - BECOME DANGEROUS CANCER ! CIGARETTE SMOKING KILLS - BECOME DANGEROUS CANCER !
Read more »
 
Top